Almstrupvej 65, Almstrup, DK 6360 Tinglev  

DAN 207 Tinglev - link til officiel hjemmeside

Klubhus beliggende: Nørreagervej 56 A, 6360 Tinglev

Alle kodenumre og dermed Tinglevkortet.

Sektion Tinglev.

Mellem Tinglev.

Lang Tinglev.

Lands Tinglev.

Medlemmer: findvej & e-mail informationer

Kode 04: Team (Thomas) Carstensen, Slogsherredsvej 35, 6372 BylderupBov, mc98@live.dk tcc00@live.dk Egon: egonclausen@bbsyd.dk

Kode 05: Noah Tryk, Åglimt 3, 6372 BylderupBovsjaaglimt@outlook.dk

Kode 06: Ib Rosager, Terkelsbøl Bygade 51, 6360 Tinglevib.rosager@hotmail.dk

Kode 07: Team (Dieter&Max) Nicolaisen, Almstrupvej 65, 6360 Tinglev, DN@Almstrup65.dk

Kode 08: Jan Rasmussen, Frydendalvej 45A, 6330 Padborg, ras1jan@hotmail.com

Kode 09: Henry Schmidt, Kirkegade 28 , Hjordkær, 1stclass@mail.dk

Kode 10: Team (Jasmin & Peter) Hansen(juniorer), Åbenråvej 64, Lovtrup, lovtrup@live.dk

Kode 11: Johanne & Peter Nissen (Juniorer), Bredevadvej 15, 3672 BylderupBov, Bredevad@hotmail.com

Kode 17: Hans Dittmann, Østre Parkvej27 ,6500 Vojens, hdittmann@outlook.dk

Passive medlemmer: Egon Clausen, Morten Carstensen, Karsten Nissen, Brian Hansen, John Tryk